NOWY SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT OD 1 WRZEŚNIA 2018 r.

Opłaty wnosimy do 10 - go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:
wyżywienie - wpłacamy z góry za dany miesiąc

16 1240 2890 1111 0010 3575 7336

opłatę za korzystanie z przedszkola - z dołu (za poprzedni miesiąc)

45 1240 2890 1111 0010 3575 7105

 

We wrześniu do 10.09.br. należy zapłacić:
1. wyżywienie - za wrzesień
 

W październiku do 10.10.br. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
2. wyżywienie za październik

 

 

Kwota opłat za przedszkole będzie wysyłana na podane przez Państwa adresy e- mailowe.

 


OPŁATY OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

 

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:
1. UCHWAŁA nr L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie   z wychowania przedszkolnego
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok
jednostkach oświatowych

2. Zarządzenie nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. NK-II.4131.55.2018.BG

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.