Konkurs "Zostań w domu z Dobromisiem"

                                        REGULAMIN

                                      akcji informacyjno – edukacyjnej

                                   pn. #zostańwdomu z Dobromisiem

 

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i koniecznością przebywania w domu, mając na względzie potrzebę ciągłego utrwalania zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa Zespół Profilaktyki Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku organizuje akcję pt. #zostańwdomu z Dobromisiem. Partnerami akcji są Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku.

 • CEL AKCJI
 • utrwalanie zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci
 • popularyzowanie bezpiecznych i konstruktywnych sposoby spędzania wolnego czasu w domu,
 • promowanie odpowiedzialnych postaw w obliczu zagrożenia,
 • pośrednie angażowanie w działania starszego rodzeństwa/opiekunów prawnych
 • FORMA PROWADZENIA AKCJI

Od 27 kwietnia 2020 roku w każdy poniedziałek na stronie internetowej podlaskiej Policji www.podlaska.policja.gov.pl zostanie zamieszczona bajka edukacyjna w formie multimedialnego filmu pod banerem akcji pt. #zostańwdomu z Dobromisiem. Tematyka bajki obejmuje zagrożenia wynikające
z nieostrożnego bądź niewłaściwego zachowania w domu, w lesie, nad wodą czy w kontakcie
z nieznajomym.

 

Bezpośrednio: dzieci w wieku od 5 do 9 lat.

Pośrednio: starsze rodzeństwo, rodzice/opiekunowie prawni.

 • ZASADY PROWADZENIA AKCJI
 1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest wykonanie pracy plastycznej, plakatu, gry planszowej, komiksu, kolażu itp. przesłanie zdjęcia do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 2. Praca powinna:
 • dotyczyć prawidłowego zachowania się w odniesieniu do zamieszczonej bajki edukacyjnej
 • wykonana być dowolną techniką samodzielnie bądź przy udziale rodzeństwa, rodzica/opiekuna

prawnego

 • być kreatywna i oryginalna
 1. Fotografie prac należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., Fotografia może obejmować wizerunek dziecka, które wykonało pracę bądź przestawiać wyłącznie wykonaną pracę.

 

Wraz z pracą należy dołączyć

 • informację dotyczącą danych dziecka (imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki, do której uczęszcza oraz telefon kontaktowy do opiekuna/rodzica)
 • wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych
  i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika akcji (załącznik nr 1).

 

 1. Termin nadsyłania fotografii wykonanej pracy upływa zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

data zamieszczenia bajki:                                  czas na nadsyłanie prac:

 

27 kwietnia 2020 roku                       4 maja 2020 roku 

      11 maja 2020 roku                     18 maja 2020 roku

                     1maja 2020 roku                      1 czerwca 2020 roku

  8 czerwca 2020 roku                      15 czerwca 2020 roku

                    1 maja 2020 roku                      8 maja 2020 roku

                  15 maja 2020 roku                     22 maja 2020 roku

                  29 maja 2020 roku                      5 czerwca 2020 roku

            12 czerwca 2020 roku                      19 czerwca 2020 roku

 

 

 1. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów prace nie będą poddawane ocenie przez Komisję.

 • PRAWA AUTORSKIE:
 1. Uczestnik akcji zrzeka się wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora.
 2. Uczestnik akcji ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w zgłoszonej przez siebie odpowiedzi na zagadkę.
 3. Przesłanie do akcji odpowiedzi na określoną zagadkę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego wykorzystania przygotowanych przez uczestników odpowiedzi na zagadkę.
 5. Osoby uczestniczące w akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia akcji oraz ogłoszenia jej wyników.
 6. Przesłanie odpowiedzi na zagadkę oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem.
 • ZAKOŃCZENIE AKCJI:
  1. Nadesłane fotografie prac zostaną ocenione przez Komisję w zakresie zgodności formalnej
   i merytorycznej, pod kątem zgodności z tematyką przedstawioną w bajce edukacyjnej. Uwzględniona zostanie samodzielność, kreatywności oraz oryginalności wykonanej pracy. Oceny prac dokona Komisja, w skład której wchodzą pracownicy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
   w Białymstoku oraz przedstawiciele Partnerów akcji.
  2. Spośród fotografii wykonanych prac zostanie wyłoniony zostanie

 

Koordynatorem akcji pn. #Zostańwdomu z Dobromisiem jest sierż. szt. Katarzyna Kulesz i Agnieszka Kopacewicz z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku.

 

 

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.