Zmiany w funkcjonowaniu przedszkola w dobie pandemii

Pzedszkole otwarte w dobie pandemii  w godzinach 7:00 - 16:00.

Dzieci pod opieką nauczyciela będą przebywać w grupach  maksymalnie 12 osobowych

Dzieci przyprowadzane są tylko w godzinach 7:00 - 8:30. Po tym czasie wietrzone są pomieszcze nia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze. Odbiór dzieci w godz. 14:30- 16:00. W ciągu dnia drzwi przedszkola nie będą otwierane.

Rodzic przyprowadza dziecko przestrzegając rygorystycznie zasad zachowania ostrożności (odstęp 2m,maseczki).

Obowiązkowo korzysta z płynu dezynfekcyjnego umieszczonego przy drzwiach wejściowych wewnętrznych.

Pracownik dyżurujący dokonuje pomiaru temperatury dziecka. Jeżeli odczyt temperatury  wskazuje powyżej 37,2 C odmawia wpuszczenia dziecka na teren placówki zapisując dane dziecka (imię i nazwisko).

Każdy rodzic przynosi do przedszkola: szczelnie zapakowane, uprane i uprasowane ubranie, tzw. strój do przebrania dziecka w razie nieprzewidzianych zdarzeń

Ważne!

Rodzice zobowiązani są do szczegółowego  zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w przedszkolu i zobowiązani są do stosowania się do nich.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.