KOCHANI RODZICE

W związku z pandemią COVID-19 została opracowana PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 obowiązująca na terenie naszego przedszkola. Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą  Procedurą oraz wypełnienie i dostarczenie w pierwszym dniu przyjscia dziecka do przedszkola oświadczenia - files/Zacznik_nr_1.pdf oraz upoważnienia files/Zacznik_nr_2.pdf  Ważne! do przedszkola przyprowadza/ odbiera dziecko rodzic lub upoważniona na piśmie pełnoletnia osoba, zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.