PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

„Od  kodowania do programowania” – edukacja informatyczno-matematyczna wykorzystaniem multimediów

cele do realzacji: nauka logicznego myślenia oraz umiejętności pracy w zespole, kształtowanie u dzieci dobrych nawyków cyfrowych oraz upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, rozwijanie umiejętności matematycznych, nauka stosowania zasad i schematów oaz rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia.

 

Sposoby realizacji

Termin

wykonania

Osoba

odpowiedzialna

Uwagi o

realizacji

1

2

3

4

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI I WARSZTATU PRACY

 

Analiza haseł programowych związanych z tematem.

 

Opracowanie wykazu literatury przedmiotu – powielenie materiałów, rozdanie wszystkim nauczycielkom oraz dołączenie w wykazu do planu rocznego.

 

Rada Pedagogiczna szkoleniowa na temat „Kodowanie na dywanie”  oraz „Komputerowe programy edukacyjne z zakresu matematyki i programowania”

 

Udział nauczycielek w zajęciach otwartych, warsztatach, kursach zorganizowanych i prowadzonych przez  MODN, CEN, KLANZA i inne.

Uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu edukacji matematycznej i informatycznej wydzielenie w bibliotece przedszkolnej, literatury oraz artykułów.

Wzbogacanie i uaktualnienie biblioteki przedszkolnej o pozycje z zakresu edukacji matematyczno-infomatycznej Marc Scott „Kodowanie dla dzieci” oraz Anna Świć „Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu”

Opracowanie scenariuszy zajęć dotyczących „Kodowania na dywanie”, powielenie ich, rozdanie nauczycielom (oryginalna tematyka, forma zajęć, nowoczesne metody, uwzględnienie indywidualnych potrzeb).

 

Zajęcia koleżeńskie z zakresu tematyki planu rocznego.

 

Zorganizowanie warsztatu pracy w poszczególnych grupach:

- gromadzenie w teczkach kart pracy oraz prac plastycznych związanych z zagadnieniami informatycznymi i matematycznymi  np. rysunki komputerowe, mozaika geometryczna, ozdabianie cyfr różnorodnym materiałem plastyczno -przyrodniczym .

- gromadzenie zbioru wierszy, piosenek, zagadek, wyliczanek, quizów, konkursów, niezbędnych do realizacji zabaw dydaktycznych w zakresie edukacji informatyczno-matematycznej.

.

 

 

PRACA Z WYCHOWANKAMI

 

Prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających predyspozycje dzieci.

 

Organizowanie zabaw ruchowych i plastycznych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki i informatyki

 

Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursach m.in. matematycznych, warcabowych, turniejach szachowych.

 

Wspólne urządzenie kącika informatycznego (pakiet startowy-kodowanie na dywanie, tablety, tablica interaktywna, mata edukacyjna, robot Photon) oraz  matematycznego (waga , miarki, liczmany, elementy do układania ciągu, figury geometryczne , pomoce do wyznaczania serii ciągu rosnącego i malejącego, gry matematyczno – dydaktyczne, szachy)

.

Umieszczenie na stronie internetowej przedszkola artykułu na temat „Co to jest kodowanie?

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 

Udział 5,6- latków z lekcji matematyki w Szkole Podstawowej nr 50 w Białymstoku.

 

Galeria Alfonsa Karnego - Organizowanie zajęć plastycznych , których wyjściem do działań jest symbol graficzny- warsztaty dla dzieci.

 

Udział w zajęciach z informatyki w pracowni komputerowej w Szkole podstawowej nr 14 w Białymstoku.

 

Muzeum Farmacji i Medycyny – „Wagi, szalki,odważniki”- warsztaty dla dzieci.

 

Policja, Straż Miejska - realizacja programu „Bezpieczny przedszkolak” – nauka określania związków przyczynowo-skutkowych i następstw.

 

Biblioteka 19 Pułku Rozpoznawczego – zajęcia cykliczne „Matematyka ukryta w bajkach i literaturze dla dzieci”.

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

„Obrazek pikselowy”  konkurs informatyczno-plastyczny z cyklu - „TWORZYMY RAZEM”.

 

„Jesienne recytowanie” rodzinny konkurs recytatorski.

 

„Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie przez rodziców opowiadań z cyklu „Liczę już sam”.

 

 „Moja pierwsza gra komputerowa” - konkurs informatyczny z cyklu - „TWORZYMY RAZEM”.

 

„Koduję z mamą i tatą" festyn rodzinny - wspólne spędzanie wolnego czasu z wykorzystaniem mat edukacyjnych i robotów typu Photon.

 

„Teatr rodziców – Patałaszki na bis” - przygotowanie przedstawienia teatralnego z okazji Dnia Dziecka.

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

X 2019

 

 

XI 2019

 

II 2020

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

   X 2019

 

 

  

 

 

 

 

    X 2019

 

    II 2020

 

   

   IV 2020

 

 

   XI 2019

 

   Cały rok   

  

   Cały rok   

 

 

 

 

  

 

 

  IX 2019

 

 

  XI 2019

  

  VI 2020

 

 

  III 2020

 

 

   V 2020

 

 

  VI 2020

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.