Rok szkolny 2017/2018

„PRZYRODA I JA”  

- PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI MATEMATYCZNEJ, PRZYRODNICZEJ I INFORMATYCZNEJ
ROCZNY  PLAN PRACY  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W BIAŁYMSTOKU  
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI I WARSZTATU PRACY

1. Analiza haseł programowych związanych z tematem.

2. Opracowanie wykazu literatury przedmiotu – powielenie materiałów, rozdanie wszystkim nauczycielkom oraz dołączenie w wykazu do planu rocznego.

3. Udział nauczycielek w zajęciach otwartych, warsztatach, kursach zorganizowanych i prowadzonych przez  MODN, CEN, KLANZA i inne.

4. Zajęcia koleżeńskie z zakresu tematyki planu rocznego.

5. Poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi, przybliżających im świat przyrody oraz umożliwiających rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym (czasopisma, Internet, literatura metodyczna)

6. Rada szkoleniowa „Pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośrednią obserwację eksperyment i twórczą działalność dzieci, rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego ”

7. Rada szkoleniowa „Rozwijanie  zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego przy użyciu nowych technologii”

8. Wzbogacanie „Kącika przyrody” i dbanie jego estetykę

9. Wzbogacanie „Pracowni komputerowej” w nowe  programy edukacyjne

 

PRACA Z WYCHOWANKAMI

1. Organizowanie spacerów i wycieczek do sklepu ogrodniczego, na działkę, lasu, parku
 
2. Zorganizowanie między grupowego konkursu „Najpiękniejszy kącik przyrody” z udziałem rodziców i dzieci

3. Założenie laboratorium doświadczalnego pozwalającego poznać świat przyrody z wykorzystaniem np. lornetki, szkła powiększającego, magnesów, mikroskopu itp.
 
4. Opieka nad zielonym zakątkiem - tworzenie warunków do poznania właściwości wody i gleby oraz ich znaczenia dla życia ludzi, roślin i zwierząt

5. Zorganizowanie rajdu ekologicznego

6. Udział w różnych akcjach związanych z ochroną środowiska naturalnego człowieka Sprzątanie Świata, Dzień Wiosny – 21 marca, Światowy Dzień Ziemi – 26-29 kwietnia

7.  Wykorzystanie edukacyjnych filmów w celu rozwijania zainteresowań światem przyrody

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
1. Współpraca z Nadleśnictwem w Supraslu – udział w zajęciach edukacyjnych

2.  Wycieczka do Białowieży- udział w zajęciach edukacyjnych w  Muzeum Przyrodniczym

3. Udział w prodramach ekologicznych „Sprzatanie świata”, „Ratujmy kasztany”

4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku – prelekcje dla rodziców oraz udostepnianie pomocy dydaktycznych

5. Współpraca z Domem Kultury – udział w konkursach  i w Artystycznych Prezentacjach Przedszkolaków

6. Nawiązanie kontaktów z innymi placówkami edukacyjnymi- wymiana doświadczeń nt. Razem dbamy o naszą planetę

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. "Coś z niczego" tworzenie zabawek z odpadów konkurs  z cyklu - „TWORZYMY RAZEM”.

2. „Eko-ludek” - tworzenie kompozycji z materiału przyrodniczego oraz gliny -  konkurs  z cyklu - „TWORZYMY RAZEM”.

3. „Skarby Ziemi” pomoc w gromadzeniu pomocy do kącika przyrodniczego.

4. Udział w różnych akcjach związanych z ochroną środowiska naturalnego człowieka
                   Sprzątanie Świata
                   Dzień Wiosny – 21 marca
                   Światowy Dzień Ziemi – 26-29 kwietnia

5. „Zielono mi” rodzinny konkurs recytatorski

6. „Przyroda w literaturze” – czytanie przez rodziców, dziadków, znajomych … w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom – 1 x w tygodniu,

7.  Przygotowanie przez rodziców z przedszkolnego teatru „Patałaszki na Bis” inscenizacji o tematyce przyrodniczej i ekologicznej  

8. „Opieka nad zielonym zakątkiem” na terenie ogrodu przedszkolnego.
9. Pedagogizacja rodziców – przedstawianie na stronie internetowej przedszkola - artykułów dotyczących odnawialnych źródeł energii

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.