Postępowanie w razie zachorowań

Procedura postępowania w przypadku zachorowania dziecka przebywającego w przedszkolu.

  •  Do przedszkola należy przyprowadzać jedynie zdrowe dzieci.
  •  Nie należy przyprowadzać dziecka, u którego:

- wystąpiła gorączka lub stan podgorączkowy,
- pojawiły się na skórze wysypka, rumień lub świąd,
- wystąpiło zaczerwienienie śluzówek oka, pojawiła się ropna wydzielina, silne łzawienie,
- wystąpiła biegunka, wymioty, bóle brzucha,
gdy:
- skarży się na ból ucha,
- zgłasza problemy z oddychaniem, ma świszczący lub charczący oddech, kaszel lub uporczywy katar.

  • Jeśli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu wystąpią objawy chorobowe, rodzice zostaną o tym niezwłocznie poinformowani i poproszeni o odebranie dziecka z przedszkola – prosimy o pozostawienie aktualnych numerów telefonów.
  • Do czasu odbioru dziecka przez opiekuna dziecko zostanie w miarę możliwości odizolowane od reszt grupy.
  •  Pracownicy przedszkola nie posiadają uprawnień do podawania dziecku lekarstw – zarówno leków przeciwgorączkowych, przeciwbólowych, jak i antybiotyków. Proszę pamiętać, że po podaniu każdego leku może wystąpić groźna dla życia dziecka reakcja.
  •  W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel ma prawo poprosić rodziców o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych.
  • Wychowawcy lub dyrektorowi placówki należy zgłaszać wystąpienie każdej choroby zakaźnej u dziecka!
  • Rodzicu, pamiętaj! Przyprowadzanie do przedszkola dziecka chorego najczęściej prowadzi do pogłębienia choroby, ponadto stanowi zagrożenie dla innych przedszkolaków.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.