RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30 – 8.15 – schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, rozmowy okolicznościowe, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka.


8.15 – 8.30 – zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe, organizacyjne oraz opiekuńcze (maluchy).


8.30 – 9.00 – śniadanie, czynności samoobsługowe, opiekuńcze.


9.00 – 9.25 – zajęcia edukacyjne (grupy młodsze).


9.00 – 9.50 – zajęcia edukacyjne (grupy starsze).


9.25/9.50 – 10.00 – zabawy swobodne, czynności samoobsługowe, prace porządkowe.


10.00 – 11.15 – pobyt na powietrzu (ogród przedszkolny, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery).


11.15 – 12.00 – czynności samoobsługowe, obiad.


12.00 – 14.00 – relaks poobiedni (grupy młodsze).


12.00 – 12.30 – zajęcia relaksacyjne (grupy starsze).


12.30 – 14.00 – zajęcia wyrównawcze, indywidualne, koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu.


14.00 – 14.30 – czynności samoobsługowe, podwieczorek.


14.30 – 16.30 – zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, indywidualny kontakt z rodzicami, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

 

Podstawa programowa: 7.30 – 12.30

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.