Projekty UE

Miasto Białystok będące organem prowadzącym Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku realizuje

 

projekt  dofinansowany z Funduszy Europejskich


„Podniesienie oferty edukacyjnej w PS Nr 1 w Białymstoku”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych,

informatycznych, języków obcych wśród 75 dzieci (34-dz, 41-ch) w wieku przedszkolnym, a także rozwój kompetencji

zawodowych 6 (6-k) nauczycieli z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku do 30.06.2018 r.


Dofinansowanie projektu z UE: 191 212,38 zł.

 

www.mapadotacji.gov.pl

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.