"ENGLISH FOR KIDS"

        Zajęcia są prowadzone w oparciu o program „ENGLISH FOR KIDS”, który powstał z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym, które rozpoczynają naukę języka angielskiego. W tym wieku ich organy mowy są bardzo elastyczne, dzięki czemu jest to najlepszy czas na naukę poprawnej wymowy. Ponadto dzieci są znakomitymi słuchowcami. Dlatego też, korzystne dla nich techniki nauczania obejmują słuchanie piosenek czy powtarzanie za nauczycielem. Niniejszy program zgodny jest z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

        Ze względu na to, że głównym celem nauki dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzenie w nich entuzjazmu i chęci do nauki języka obcego treści nauczania zostały podzielone na różne bloki tematyczne bliskie każdemu dziecku. Poprzez realizację programu  wzbudzamy u dzieci chęć do nauki języka angielskiego bez niepotrzebnego stresu czy przymusu. Dlatego właśnie, program ten uwzględnia osobiste potrzeby każdego dziecka oraz buduje ich motywację. Program również zakłada rozwijanie rozumienia mowy (czyli słuchanie) oraz naukę słownictwa ponieważ bardzo ważne jest uwrażliwienie dziecka na język. Ponadto istotne jest to, aby nauczyciel rozwijał w dzieciach chęć do nauki czyli ich motywację wewnętrzną, która w tym wieku jest bardzo słabo rozwinięta. Bardzo prawdopodobne jest bowiem to, że dzieci raz zachęcone podejmą trud nauki języka w przyszłości.

        Wreszcie warto podkreślić aspekt wychowawczy zajęć. Nauczyciel troszczy się o rozwój umiejętności społecznych u malucha oraz uczy go przyjaźni i tolerancji wobec innych dzieci. Dlatego też, program ten zakłada pracę w parach i grupach podczas zajęć. Zajęcia prowadzą mgr Agnieszka Bąbczyńska w grupie najstarszej i mgr Joanna Kulikowska-Jopich.w grupach młodszych.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.