Teatr "Patałaszki"

„Często sama zabawa w teatr jest większym sukcesem, 
niż sam występ przed publicznością”

Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia i energii, przynosi radość i satysfakcję. Stymuluje dziecko do większego wysiłku, odwagi, staje się motywacją do nowych wyzwań. Daje też poczucie wartości, godności i nadaje sens twórczej aktywności zarówno dziecka, jak i nauczyciela. Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Teatr, będący z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. Dziecięce teatrzyki są nie tylko wspaniałą formą zabawy, ale też odgrywają ważną rolę w rozwoju dziecka. Doskonalą wyrazistą mowę, rozwijają  pamięć, pomagają przełamać nieśmiałość, uczą współdziałania w zespole i wyzwalają aktywność. Postanowiłyśmy  więc w 2003 r. utworzyć koło teatralne „PATAŁASZKI”. Wyraz używany na kresach wschodnich niezdara (osoba). Podobnie jest z nami. Już ponad 15 lat niezdarnie próbujemy prezentować na przedszkolnej scenie nasze przedstawienia. Mamy na swoim koncie liczne nagrody teatralne.Zajęcia prowadzą mgr Agnieszka Bąbczyńska i mgr sztuki Dorota Rutkowska.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

© 2017 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku.